El Consorci de Turisme del Baix Llobregat no es fa càrrec del mal ús que en puguin fer els usuaris d'aquesta aplicació. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat no garanteix la veracitat de l'ús que es faci d'aquesta aplicació, ni pot certificar que les imatges i dades introduïdes per l'usuari sigui de la seva titularitat.

Les dades subministrades per l’usuari seran utilitzades exclusivament per el Consorci de Turisme del Baix Llobregat. S’emmagatzemaran temporalment en els nostres servidors i seran eliminades un cop finalitzada la campanya. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat es compromet a no utilitzar aquesta informació per a cap altra finalitat ni a facilitar-la a tercers.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat no proporcionarà a Facebook cap dada que els usuaris facin servir en aquesta aplicació.